กฎหมายไทย จราจรบังคับใช้ 5 ก.ย.65 นั่งเบาะหลังต้องคาดเข็มขัด เพิ่มโทษผิดซ้ำเมาแล้วขับ

กฎหมายไทย จราจรบังคับใช้ 5 ก.ย.65 นั่งเบาะหลังต้องคาดเข็มขัด เพิ่มโทษผิดซ้ำเมาแล้วขับ

 

กฎหมายไทย  กฎหมายไทยล่าสุด  กฎหมายไทยในปัจจุบัน กฎหมายน่ารู้ 50 ข้อ  สรุปกฎหมายไทย  กฎหมายไทย pdf  ระบบกฎหมายไทย  กฎหมายไทยมีกี่ประเภท  กฎหมายไทย คือ

 

กฎหมายไทย ย้ำอีกครั้ง 5 กันยายน 2565 พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ทุกที่นั่งต้องคาดเข็มขัดนิรภัย  รถกระบะแบบมีแค็บ คนที่นั่งในแค็บ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย พร้อมย้ำข้อปฏิบัติสำหรับรถนั่งสองแถว และรถสาธารณะเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี และความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร กฎหมายไทยล่าสุดกฎหมายกำหนดต้องนั่งคาร์ซีต ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใดของรถ เพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุ เรียกได้ว่าเป็นประเด็น ที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับกฎหมายความปลอดภัย ที่กำหนดให้ผู้โดยสารทุกที่นั่ง “คาดเข็มขัดนิรภัย”

และการติดตั้ง ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก (คาร์ซีต) ซึ่งเป็นสาระสำคัญของ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 ที่ประชาชนต่างให้ความสนใจ และเกิดข้อโต้แย้งกันเรื่อยมาตั้งแต่วันเผยแพร่ประกาศ ซึ่งในวันที่ 5 กันยายน 2565 นี้ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้ว เราจึงได้รวบรวมข้อมูลกฎหมายจราจรฉบับใหม่ ที่ผู้ใช้รถจะต้องรู้ และปฏิบัติให้ถูกต้อง ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้  รถยนต์ส่วนบุคคล ทุกที่นั่งต้องคาดเข็มขัด ในการขับรถยนต์ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกที่นั่ง จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่อยู่ในรถกฎหมายไทยในปัจจุบัน แต่หากมีปัญหาสุขภาพ ที่ไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยได้ ไม่จำเป็นต้องคาด แต่ต้องมีวิธีการป้องกันอันตราย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

 

กฎหมายไทยล่าสุด

 

กฎหมายไทยในปัจจุบัน

ข้อยกเว้น สำหรับรถที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัย ไม่ถือว่ามีความผิด
– รถยนต์เก่าที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2531
– รถกระบะที่มีการจดทะเบียนก่อนปี 2537กฎหมายไทย pdf
– รถสามล้อ รถบดถนน รถแทรกเตอร์ รถใช้งานเกษตรกรรม และรถยนต์อื่นที่ไม่ได้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย

นั่งแค็บกระบะ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ผิดกฎหมาย กฎหมายน่ารู้ 50 ข้อสำหรับรถกระบะ รถกึ่งกระบะ กำหนดให้รัดเข็มขัดนิรภัยเฉพาะแถวหน้า ในส่วนของแค็บ หรือนั่งท้ายกระบะ ไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย แต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนด ในลักษณะที่ปลอดภัย และขับขี่ด้วยความเร็วตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด (ส่วนประกาศกำหนด อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 4 ธันวาคม 2565)

ระบบกฎหมายไทย

ข้อปฏิบัติสำหรับรถนั่งสองแถว และรถสาธารณะ การนั่งรถสองแถว หรือรถบรรทุกขนาดเล็กสรุปกฎหมายไทย ที่มีการจัดที่นั่งเป็นแถว ตามความยาวของรถ รวมถึงกลุ่มรถสาธารณะที่มีการขนส่งผู้โดยสาร ไม่ต้องคาดเข็มขัด หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้ ผู้ขับขี่ ต้องคาดเข็มขัดตลอดเวลาที่ขับรถ  โดยสารไม่เกินจำนวนที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด ไม่ยืนหรือนั่งในลักษณะที่เสี่ยงเกิดอันตราย ใช้อัตราความเร็วตามกฎหมายกำหนด และต้องไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไม่ขับรถยนต์ ขณะที่มีผู้โดยสารเบาะหน้าเกิน 2 คน หรือคนนั่งเบาะหน้า (1 คน) ไม่ได้รัดเข็มขัด ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ ต้องแจ้งเตือนให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัด และบอกวิธีป้องกันอันตรายทุกครั้งก่อนออกรถ

 

กฎหมายไทยในปัจจุบัน

 

กฎหมายไทยล่าสุด

เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือ คาร์ซีต ขณะที่ผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี และความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร จะต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือที่เรียกว่า “คาร์ซีต” ทุกครั้ง ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใดของรถ เพื่อป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ แต่ยังไม่เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 5 กันยายน 2565 นี้ ระบบกฎหมายไทย โดยจะต้องรอ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐาน/ลดอัตราภาษีของที่นั่งนิรภัย และวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่ไม่สามารถใช้ที่นั่งนิรภัยได้ เพื่อจัดทำประกาศเรื่องการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กให้แล้วเสร็จภายใน 4 ธันวาคม 2565 จากนั้นจะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป สำหรับ “คาร์ซีต” (Car Seat) หรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก เป็นอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้มีติดมากับรถยนต์ มีจำหน่ายทั่วไปตามห้างสรรพสินค้า ร้านขายโดยตรง รวมถึงการขายในงานมหกรรมสินค้าแม่และเด็ก ซึ่งมีราคาตั้งแต่หลักพันต้นๆ ไปจนถึงหลักหมื่น ขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ ความหนาแน่น และยี่ห้อกฎหมายไทย 

ข่าวแนะนำ

 

ขอบคุณข่าวต้นทาง thairath.co.th