ความหวังของโลกใต้ทะเล “นวัตปะการัง” ฟื้นฟูธรรมชาติ สวรรค์แห่งใหม่ของนักดำน้ำ

ความหวังของโลกใต้ทะเล โลกใต้ท้องทะเล มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลลึก บรรยายใต้ท้องทะเล สารคดี มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลลึกHD สารคดีโลกใต้ทะเล โลกใต้ทะเล การ์ตูน บทความโลกใต้ทะเล เรื่องลึกลับใต้ทะเลลึก

 

 

ความหวังของโลกใต้ทะเลปัญหาโลกร้อน ผสมผสานกับพฤติกรรมมนุษย์ ท่องเที่ยวแบบไร้จิตสำนึก สาเหตุสำคัญทำให้เกิด “ปะการังฟอกขาว”ในวันนี้แนวปะการังที่สวยงามและสมบูรณ์เหลืออยู่เพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ยางรถยนต์ รถถัง ท่อพีวีซี แท่นปูนสี่เหลี่ยม ถูกนำลงใต้ทะเลเพื่อทำ “ปะการังเทียม” หวังฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติที่เสื่อมโทรม แต่บ่อยครั้งกลับแตกตัวกลายเป็นขยะไมโครพลาสติกในทะเล เบื้องหลังแนวคิด “นวัตปะการัง” (Innovareef) คล้ายคลึงของจริง ความหวังใหม่ฟื้นฟูแนวปะการังตามธรรมชาติให้กลับคืนมาสู่ท้องทะเล “โลกใต้ท้องทะเลแนวปะการัง” ถือเป็นระบบนิเวศและเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญทั้งในแง่การเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งหลบภัยให้กับสัตว์น้ำนานาชนิดตั้งแต่ช่วงวัยอ่อนจนถึงตัวเต็มวัย เป็นแหล่งอาหารและแหล่งทำการประมง เป็นแนวป้องกันชายฝั่งจากการกัดเซาะของคลื่นและกระแสน้ำ เป็นแหล่งของสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญทางด้านเภสัช เป็นแหล่งกำเนิดเม็ดทราย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาล

ความหวังของโลกใต้ทะเล,นวัตปะการัง,สวรรค์แห่งใหม่ของนักดำน้ำ

 

มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลลึก

อย่างไรก็ตาม แนวปะการังมีแนวโน้มได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก จากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม แนวปะการังมีแนวโน้มได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก จากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ทำให้แนวปะการังเกิดความเสื่อมโทรมลง สถานภาพปะการังของไทย
จากการสำรวจสถานภาพปะการังของไทยช่วงปี 2538-2541 พบว่า ประเทศไทยมีแนวปะการังที่มีสถานภาพสมบูรณ์ดี มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลลึกสมบูรณ์ปานกลาง และเสียหายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 31.5, 32.1 และ 36.4 ตามลำดับ

ความหวังของโลกใต้ทะเล,นวัตปะการัง,สวรรค์แห่งใหม่ของนักดำน้ำ

 

บรรยายใต้ท้องทะเล

ต่อมาในช่วงปี 2554-2558 จากการสำรวจพบว่า พื้นที่แนวปะการังที่มีสถานภาพเสียหายเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 78.4 ในขณะที่แนวปะการังที่มีสถานภาพสมบูรณ์ดี และแนวปะการังที่มีสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5.7 และ 15.9 ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุหลักๆบรรยายใต้ท้องทะเลของความเสื่อมโทรมของแนวปะการังในช่วงนี้ คือ ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นทั่วน่านน้ำไทยในปี 2553 แนวปะการังส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบรุนแรงมาก จนทำให้สภาพของแนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเสียหาย นอกจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวแล้ว กิจกรรมการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ยังมีส่วนทำให้แนวปะการังเกิดความเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น หรือฟื้นตัวจากความเสียหายจากสาเหตุต่างๆ ได้ช้าลง โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลและการพัฒนาชายฝั่งเพื่อรองรับกิจกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งตะกอนจากชายฝั่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแนวปะการังหลายแห่ง ทำให้สถานภาพแนวปะการังในช่วงปี 2554-2558 ส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพเสียหาย

ความหวังของโลกใต้ทะเล,นวัตปะการัง,สวรรค์แห่งใหม่ของนักดำน้ำ

 

มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลลึกHD

จากนั้นในช่วงปี 2561-2562 เป็นช่วงที่มีการสำรวจสถานภาพแนวปะการังแบบละเอียดในทุกสถานีพร้อมกันทั่วประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งแรกในปี 2561 และต่อเนื่องมาในปี 2562 พบว่าแนวปะการังกลับมามีสถานภาพใกล้เคียงกับช่วงปี 2538-2541 มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลลึกHDอีกครั้งและการสำรวจล่าสุดในช่วงปี 2563-2564 พบว่า แนวปะการังมีสถานภาพใกล้เคียงกับสถานภาพแนวปะการังในช่วงปี 2561-2562 และมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย โดยพบว่าแนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดีมาก

ความหวังของโลกใต้ทะเล,นวัตปะการัง,สวรรค์แห่งใหม่ของนักดำน้ำ

 

สารคดีโลกใต้ทะเล

แนวคิดนวัตปะการัง (Innovareef) จากสภาวะโลกร้อนทำให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว และจากกิจกรรมของมนุษย์สารคดีโลกใต้ทะเลโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ปราศจากการควบคุมและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ จนวันนี้แนวปะการังที่สวยงามและสมบูรณ์เหลืออยู่เพียง 1 ใน 3 เท่านั้นแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความพยายามในการแก้ปัญหาแนวปะการังเสื่อมโทรมโดยการใช้ “ปะการังเทียม” ที่ทำมาจากยางรถยนต์ รถถัง ท่อพีวีซี แท่นปูนสี่เหลี่ยม แต่สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดมลภาวะทางสายตา เพราะความไม่กลมกลืนกับธรรมชาติใต้ท้องทะเล และบ่อยครั้งปะการังเทียมเหล่านี้ก็ถูกน้ำพัดพา หรือจมลงในทราย บ้างก็แตกตัวกลายเป็นขยะไมโครพลาสติกในทะเล รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยงานวิจัยโรคสัตว์น้ำ และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยสัตว์น้ำสวยงาม และสัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า เราพยายามสร้างปะการังเทียมที่มีลักษณะสวยงามใกล้เคียงธรรมชาติ มีกิ่งก้านแบบปะการังที่ช่วยเพิ่มการเกาะติดของตัวอ่อนปะการัง มีรูกลวงเพื่อลดแรงต้านน้ำและเป็นที่อยู่ของสัตว์ ซึ่งนวัตปะการังนี้จะช่วยเร่งการฟื้นตัวของแนวปะการังให้เติบโตเร็วทันกับอัตราการถูกทำลายของปะการังในธรรมชาติ

ความหวังของโลกใต้ทะเล,นวัตปะการัง,สวรรค์แห่งใหม่ของนักดำน้ำ

 

โลกใต้ทะเล

ในธรรมชาติ ปะการังมีบทบาทสำคัญในการเป็นแนวกำแพงป้องกันคลื่นลมและกระแสน้ำยามพายุพัดโหม เป็นบ้านของสรรพชีวิตใต้ท้องทะเล และเป็นแหล่งกำเนิดอาหารของมนุษยชาติ ดังนั้นการดูแลให้แนวปะการังยังคงสภาพอยู่อย่างสมบูรณ์และหลากหลาย จึงเท่ากับเป็นการดูแลแหล่งอาหารกายและอาหารใจให้มนุษย์เองด้วย โลกใต้ทะเลปะการังเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีลำตัวนิ่ม พวกมันจะสร้างชั้นหินปูนเคลือบลำตัวไว้ จึงมีโครงสร้างภายนอกแข็งแรง ตัวอ่อนของปะการังที่เรียกว่า “พลานูลา” (Planula) จะล่องลอยตามกระแสน้ำและลงเกาะในพื้นที่แข็ง อย่างก้อนหิน หรือซากปะการัง เพื่อเจริญเติบโตเป็นปะการังต่อไป ส่วนปะการังชนิดที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ พวกมันจะใช้วิธีแตกหน่อไปตามรูปร่างตามลักษณะของชนิดปะการังนั้นๆ ดังนั้นในการสร้างนวัตปะการัง ทีมผู้วิจัยจึงพยายามจำลองลักษณะที่สอดคล้องกับธรรมชาติของปะการังที่สุด โดยนวัตปะการังมีจุดเด่นที่ต่างจากปะการังเทียมทั่วไปความหวังของโลกใต้ทะเล

 

ขอบคุณเคดิต www.thairath.co.th

ข่าวแนะนำ