ข่าวโซเชียล SOCIAL UPDATE พื้นที่ที่รวบรวมอีเวนต์ งานสังคมที่มีมาให้ส่องกันอย่างเต็มอิ่ม

เดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร, อรุณ จิรชวาลา, ศิริ จิระพงษ์พันธ์, พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการธนาคาร และ กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)