กระแสนิยมซีรีส์จีน! พลังความบันเทิงกับวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-จีน

อาจกล่าวได้ว่า ซีรีส์จีนมีส่วนสำคัญในการช่วยละลายกำแพงระหว่างไทย-จีน อคติหลายอย่างลดเลือนไป ความหวาดกลัวจีนในทางการเมืองก็เบาบางลงอย่างที่เห็นในการใส่ความจีนเรื่องการเป็นต้นตอวิกฤตโควิด-19 เพราะแทนที่จะมีการตอกย้ำความเชื่อดังกล่าว ผู้ชมกลับมองข้ามเพื่อไปสร้างภาพจำใหม่ ๆ ดังอธิบายข้างต้น นั่นทำให้เกิดภูมิคุ้มกันปฏิบัติการข่าวสารโจมตี ทั้งยังสร้างความยินดีที่จะเปิดทางให้แก่ความเชื่อมโยงไทย-จีนในมิติอื่น เมื่อรวมกับความร่วมมือเดิม ๆ เช่น การศึกษา ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้า ฯลฯ ความสัมพันธ์ไทย-จีนจึงฝ่ากระแสต่อต้านจากโลกตะวันตกได้สำเร็จ